zhuangzi

 1. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Kinų estetiškumo samprata ir vaizduojamosios dailės traktatų savitumas

  Santrauka. Straipsnyje įvairiais aspektais tyrinėjami specifiniai tradicinės kinų estetikos bruožai, jai būdingos estetiškumo sampratos ypatumai. Daugiausia dėmesio skiriama kinų estetiškumo sampratos ištakoms mitinėje pasaulėžiūroje, detaliai analizuojamos estetiškumo sampratos metamorfozės...
 2. Julius Vaitkevičius

  Straipsnis Klasikinio daoizmo mąstytojų Laozi ir Zhuangzi prado energijos interpretacija

  Santrauka. Straipsnio tyrinėjimo objektas yra prado energijos (qì 氣) filosofinė analizė, kuri ankstyvuoju kinų daoistinės filosofijos raidos laikotarpiu buvo aptariama „Laozi“ bei „Zhuangzi“ tekstuose. Remdamasis šiais pamatiniais klasikinės daoizmo filosofijos tekstais, autorius analizuoja...
 3. Tautvydas Vėželis

  Straipsnis Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje

  Santrauka. Straipsnyje remiantis komparatyvistinės filosofijos principais lyginamuoju aspektu nagrinėjamos Niekio ir daikto sampratos Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje. Straipsnio pradžioje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į Niekio sampratos savitumo išryškinimą Heideggerio...
 4. Julius Vaitkevičius

  Straipsnis Ar gali širdis mąstyti? Vakarų mokslas ir kinų mąstymo tradicija

  Santrauka. Straipsnis skirtas aptarti širdies sampratos svarbą ir reikšmę kinų mąstymo tradicijoje, gretinant šią sąvoką su Europos skaitytojui geriau pažįstamomis širdies idėjomis, kilusiomis iš Naujojo Testamento ir Vakarų mokslo bei kitų nekiniškų šaltinių. Straipsnio tikslas yra kvestionuoti...
 5. Antanas Andrijauskas

  Monografija Kultūros, filosofijos ir meno profiliai: Rytai–Vakarai–Lietuva

  Santrauka. Pagrindinė knygos idėja – Rytų ir Vakarų tautų kultūros, filosofijos, meno tradicijų sąveika; tema, kuri patraukė nuo pirmųjų mokslo darbų. Knygos tekstai yra rašyti įvairiu laiku ir įvairiomis aplinkybėmis. Juos sieja keli pamatiniai autorių nuolatos dominę potemiai, kurie tarsi...
Grįžti