Šaltinis „Dantė dar nenumirė ir gali tęsti savo darbą neangažuodamas fantazijos“ – Petro Klimo laiškai iš so…

 1. 20. Копейск, 21 марта 1948 г.

  Vertimas: Kopejskas, 1948 m. kovo 21 d. Mieloji, siuntinį, kurį Tu pavadinai velykiniu, gavau visiškai sveiką. Šįsyk išvengiau „blatnųjų“ puolimo ir sėkmingai parsinešiau į saugojimo vietą. Beje, pasikviečiau ir du draugus apsaugai. Mano sveikata, kaip visada, nesikeičia: tik barzda smarkiai pražilo ir aš pasenau. Kasdien man vis sunkiau sekasi dirbti. Be to, kiaurą žiemą mane kankino kosulys. Ir viskas baisiai pabodo. Būtis įstrigo tokiame baisiame akligatvyje, tokiose astronominėse tolybėse, kad aš jau praradau gebėjimą kalbėti ir galvoti. Bučiuoju abu – dėdė […].
   
 2. 22. Kopejskas, 1948 m. balandžio 22 d.

   
 3. 23. Kopejskas, 1948 m. balandžio 28 d.

   
 4. 29. Kopejskas, 1948 m. rugsėjo 12 d.

   
 5. 31. Kopejskas, 1948 m. spalio 5 d.

   
 6. 32. Kopejskas, 1949 m. kovo 16 d.

   
 7. Šaltiniai ir literatūra

  • 1946 m. kovo 30 d. Tado Petkevičiaus, Petronėlės Lastienės ir Petro Klimo baudžiamosios bylos nuosprendis, Vilnius, Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–1, ap. 58, b. P15617, l. 236.
  • 1954 m. gruodžio 24 d. SSRS VRM Lagerių skyriaus pažyma apie Petro Klimo bausmės atlikimą, Vitos ir Vaivos Lesauskaičių privatus archyvas.
  • 1955 m. sausio 18 d. Antano Dambrausko laiškas P. Klimui, Vitos ir Vaivos Lesauskaičių privatus archyvas.
  • 1956 m. gegužės 5 d. Petro Klimo laiškas dukrai Eglei Fourier-Ruelle / Albertas Gerutis, Petras Klimas: valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys, Cleveland: Viltis, 1978, p. 279.
  • Dambrauskas, Antanas, Viskas praeina, Vilnius: Vaga, 1991.
  • Gailienė, Danutė; Evaldas Kazlauskas, „Po penkiasdešimties metų: sovietinių represijų Lietuvoje psichologiniai padariniai ir įveikos būdai“ / Danutė Gailienė (sud.), Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai, Vilnius: Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004.
  • Gerutis, Albertas, Petras Klimas: valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys, Cleveland: Viltis, 1978.
  • Уголовный кодекс РСФСР, Москва: Юридическое издательство НКЮ союза ССР, 1943.
   
 8. “Dante is still not dead and can continue his works without engaging his fantasy” – Petras Klimas’ Letters from Soviet Concentration Camps

  • Bibliographic Description: Vilma Bukaitė, „Dantė dar nenumirė ir gali tęsti savo darbą neangažuodamas fantazijos“ – Petro Klimo laiškai iš sovietinių lagerių“, @eitis (lt), 2017, t. 883, ISSN 2424-421X.
  • Previous Edition: Vilma Bukaitė, „Dantė dar nenumirė ir gali tęsti savo darbą neangažuodamas fantazijos“ – Petro Klimo laiškai iš sovietinių lagerių“, Lituanistica, 2011, t. 57, nr. 1(83), p. 42–53, ISSN 0235-716X.
  • Institutional Affiliation: Vilniaus universitetas.
  Summary: Letters from Soviet concentration camps (Rus. “lager”) constitute a valuable source of the daily life history of Soviet political prisoners. These letters enable a better understanding of the daily life of repressed people, as well as the then psychological condition and tactics of survival in concentration camps. In the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, letters of the Lithuanian statesman, career diplomat and historian Petras Klimas are kept; these letters had been written during Klimas’ confinement at concentration camps of the Chelyabinsk area (RSFSR) and dated from November 1946 until March 1949. We publish 21 of the 32 letters to Klimas wife’s sister Barbora Lesauskienė. The woman harboured Klimas during the 1944–1945 Soviet repressions and after them. Klimas, a former career diplomat, lived at Lesauskienė’s home to his last days.

  The published letters of Klimas significantly differ from other pieces of numerous written legacy; these letters are concise, of a distinctly objective matter and a of scarce daily-life content. Some letters in 1948 were written in Russian. Names of some persons were coded in synonyms. The subjects of the letters are mostly the same, they may be colligated by the following formula: name, latest introductory news, lately received packages and letters, daily-life in the concentration camp, self-condition, obligations and requests, regards, and a farewell. The content of the letters contradicts the myth that concentration camp prisoners had no possibilities to elucidate their situation; however, the letters do not contain straight political statements; the criticism of the repressive system was being conveyed as follows: “One may unwillingly become invalid here,” “We stand a toilsome misery and backbreaking work,” “What if the cancer will not see its surgeon?” The content reveals not only the physical and psychical challenges of political prisoners, but also elucidates the author’s personal efforts to retain human dignity, needs for information and intellectual work, the ways of adaptation to concentration camp life.

  Keywords: Petras Klimas, Barbora Lesauskienė, Chelyabinsk, letters, concentration camp.