apšvieta

 1. Veronika Girininkaitė

  Straipsnis Juozapas Legavičius (1743–1812): gyvenimas ir raštai

  Santrauka. Straipsnyje pirmą kartą lietuviškai išsamiau pristatomi švietėjo, rašytojo, kunigo Juozapo Legavičiaus (1743–1812) biografija ir jo kūrybinis palikimas. Parodyta šio autoriaus veikalų svarba Apšvietos epochos kontekste. Identifikuota dviejų anoniminėmis laikytų knygų autorystė...
 2. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Santrauka. XVIII a. antros pusės daugkartinių Gardino spaustuvės leidinių analizė rodo, kad svarbiame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) kultūros centre leisti tekstai savo tematika, žanrais, forma buvo gana skirtingi. Spausdinti įvairūs vertimai iš anglų, prancūzų, vokiečių...
 3. Domininkas Burba

  Recenzija Knyga apie prieštaringą vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio gyvenimą ir tragišką mirtį

  Prieš beveik pusantro dešimtmečio – 1995 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultete buvo apginta Eligijaus Railos disertacija, skirta Vilniaus vyskupui Ignotui Jokūbui MasalskiuiŽr. Eligijus Raila, Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis ir apšvietos epocha Lietuvoje, daktaro disertacija...
Grįžti