konfucianizmas

 1. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Santrauka. Vakarų kultūrose, įskaitant Lietuvą, įvairovės sąvoka savaime, tai yra iš anksto griežčiau neapibrėžus sąvokos taikymo lauko, vaizduotę veikia teigiamai, žadina malonius jausmus: įvairinti reiškia gerinti, įvairiau reiškia puikiau. Iš kur šios nuotaikos, kame jų sklaidos židiniai...
 2. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Kinų estetiškumo samprata ir vaizduojamosios dailės traktatų savitumas

  Santrauka. Straipsnyje įvairiais aspektais tyrinėjami specifiniai tradicinės kinų estetikos bruožai, jai būdingos estetiškumo sampratos ypatumai. Daugiausia dėmesio skiriama kinų estetiškumo sampratos ištakoms mitinėje pasaulėžiūroje, detaliai analizuojamos estetiškumo sampratos metamorfozės...
 3. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Tėvų ir vaikų santykiai lyginamojoje Kinijos ir Vakarų kultūrų perspektyvoje: žvilgsnis iš Lietuvos

  Santrauka. Tėvų ir vaikų santykiai yra viena aktualiausių šiandieninės visuomenės problemų pasaulyje, pradedant Lietuva ir bene labiausiai šioje srityje išsivysčiusiomis Skandinavijos šalimis, baigiant Rytų Azijos šalimis, kurių tradicinis „sūniškojo nuolankumo“ arba „šeimyninio pagarbumo“...
 4. Julius Vaitkevičius

  Straipsnis Ar gali širdis mąstyti? Vakarų mokslas ir kinų mąstymo tradicija

  Santrauka. Straipsnis skirtas aptarti širdies sampratos svarbą ir reikšmę kinų mąstymo tradicijoje, gretinant šią sąvoką su Europos skaitytojui geriau pažįstamomis širdies idėjomis, kilusiomis iš Naujojo Testamento ir Vakarų mokslo bei kitų nekiniškų šaltinių. Straipsnio tikslas yra kvestionuoti...
 5. Antanas Andrijauskas

  Monografija Kultūros, filosofijos ir meno profiliai: Rytai–Vakarai–Lietuva

  Santrauka. Pagrindinė knygos idėja – Rytų ir Vakarų tautų kultūros, filosofijos, meno tradicijų sąveika; tema, kuri patraukė nuo pirmųjų mokslo darbų. Knygos tekstai yra rašyti įvairiu laiku ir įvairiomis aplinkybėmis. Juos sieja keli pamatiniai autorių nuolatos dominę potemiai, kurie tarsi...
Grįžti