Baigėsi Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų ir Šiuolaikinės filosofijos skyriai kviečia humanitarinių ir socialinių krypčių mokslininkus dalyvauti rašytiniame simpoziume Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos, kuris vyks 2016 m. sausio 1 – balandžio 30 d. „@eityje“.

Problematika
Įsivaizduokime dvi požiūrio į tautos reiškinį kraštutinybes: viename poliuje sutinkame tautos būties šalininkus, arba ontologus, pasak kurių:
Tauta yra savarankišką būvį turinti bendruomenė, suvoktina ir aprašytina neprimetant pragmatinės savivalės.
Kitame poliuje randame tautos programavimo ir konstravimo šalininkus, arba ideologus, pasak kurių:
Nėra tautos, tėra jos vaizdiniai, racionalizuotos valios projekcijos stambiems teritoriniams ir socialiniams dariniams valdyti.
Tarp šiųdviejų mąstymo kraštutinybių driekiasi platus teorinių ir metodinių traktuočių laukas, kuriame sprendžiasi tautos kaip mokslinio objekto galimybės klausimas.

Organizacinis komitetas
Pirmininkas – dr. Aivaras Stepukonis.

Nariai:
Už renginį atsakingas dr. Aivaras Stepukonis.

Terminai
Paraiškas su pranešimų pavadinimais rengėjams prašome siųsti iki 2015 m. lapkričio 30 d.

Simpoziumas „@eityje“ elektroniniu leidiniu numatytas skelbti 2016 m. birželį.
 
Grįžti