Aivaras Stepukonis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius
Pareigybė
vyresnysis mokslo darbuotojas
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3757-6620
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1991 m. Juozo Gruodžio konservatorijoje baigė klarneto specialybę, 1995 m. Stiubenvilio pranciškonų universitete (Ohajas, JAV) – teologijos ir filosofijos bakalauro studijas; 1997 m. tarptautinėje filosofijos akademijoje Lichtenšteino kunigaikštystėje baigė filosofijos magistro studijas; 2005 m. Vytauto Didžiojo universitete bei Kultūros, filosofijos ir meno institute (vėliau Lietuvos kultūros tyrimų institutas – LKTI) apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties disertaciją „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje. Stažavosi Žmogaus mokslų institute (Austrija, Italija, 2004) ir Havajų universiteto Filosofijos katedroje (JAV, 2007). 2005–2006 m. LKTI jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2006–2008 m. mokslo darbuotojas, nuo 2008 m. vyresnysis mokslo darbuotojas; nuo 2015 m. elektroninių mokslo sklaidos vartų „@eitis“ bendrasis redaktorius. Išleido monografiją Pavergto mąstymo problema: Maxas Scheleris ir žinojimo sociologijos ištakos (2005); sudarė mokslo leidinius Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys (2014), Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos (2016) bei Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves (2018); šalies ir užsienio leidiniuose paskelbė per 80 akademinių bei mokslo populiarinimo straipsnių; iš anglų ir vokiečių kalbų išvertė 4 knygas bei 4 straipsnius. Mokslinių tyrimų sritys: epistemologija, hermeneutika, žinojimo sociologija, tarpkultūriniai tyrimai, lyginamoji filosofija, lyginamoji idėjų istoriografija, globalistika.

Sekėjai

Grįžti