holokaustas

  1. Aivaras Stepukonis
  2. Jurga Jonutytė
  3. Šarūnas Liekis
  4. Robertas Pukenis
  5. Odeta Žukauskienė
  6. Hektoras Vitkus