Straipsnis Laimės koncepcija viešosios politikos ideologijoje ir praktikoje

3. Pasaulyje klostosi moksliniais gerovės tyrimais grindžiama nauja viešojo valdymo ideologija, kurios šalininkų požiūriu, visuomenės pažangos, o kartu ir valdymo esminis tikslas turėtų būti laimė. Vyriausybėms siūloma pakeisti politiką, orientuojant į žmonių laimę visus politikos ciklus bei priemones. Didžiausią dėmesį laimės politikoje patariama sutelkti į šeimą, emocinę visuomenės sveikatą, bendruomenių stiprinimą, užimtumą ir pajamas, gerovės matavimus bei socialinių mokslų plėtrą.

4. Prasidėjusį globalų viešosios politikos persiorientavimą į naują gerovės sampratą paspartino 2007 m. tarptautinė iniciatyva „Beyond GDP“, plačioje ekspertų diskusijoje iškėlusi klausimą, kokie turėtų būti pažangos rodikliai ir kaip juos įtraukti į politinių sprendimų priėmimo procesą.

5. Europos Sąjungos politika skatina ES šalių vyriausybes ir socialinių mokslų tyrėjus papildyti vykdomas plėtros strategijas, nusistatant ne vien ekonominius prioritetus. Svarią pagalbą reformų šalininkams suteikė Prancūzijos prezidento N. Sarkozy sudarytos komisijos ataskaita (Stiglitzo ataskaita), pateikusi konceptualiai pagrįstas rekomendacijas viešajai politikai.

6. Jungtinė Karalystė (premjero D. Camerono politika) labiausiai pažengusi vystant ir diegiant į laimę orientuotos politikos principus. Nauja visuomenės valdymo politika nuo pat pradžios įgyvendinama, derinant visus jos lygmenis, skatinant mokslininkų ir kitų socialinių partnerių bendradarbiavimo iniciatyvas.

 

Literatūra

 

Concept of Happiness in Public Policy Ideology and Practice

  • Bibliographic Description: Algirdas Monkevičius, „Laimės koncepcija viešosios politikos ideologijoje ir praktikoje“, @eitis (lt), 2018, t. 1 077, ISSN 2424-421X.
  • Previous Edition: Algirdas Monkevičius, „Laimės koncepcija viešosios politikos ideologijoje ir praktikoje“, Viešoji politika ir administravimas, 2011, t. 10, nr. 4, p. 534–547, ISSN 1648-2603.
  • Institutional Affiliation: Mykolo Romerio universitetas.

Summary. Over the past decade, a tendency to critically evaluate strategies for economic growth and a closer concern for others (not just economic) fundamentally important for both individuals and society demands that determine the quality of life and well-being are becoming increasingly apparent. This article briefly analyzes the global public policy changes and reveals the contours of the new ideology that focuses on – the people’s emotional well-being. The author presents the main characteristics of happiness and key factors that are important for a new approach to policy making. This article aims to discuss the logic of the choice of a broader policy objectives and overview the evolving practice of happiness-oriented policy. Author draws attention to the crucial importance of political leadership and effective cooperation with researchers and other social partners in all levels of public policy.

Keywords: governance, public policy, the new public management, happiness, wealth, life satisfaction.