fenomenologija

 1. Aivaras Stepukonis
 2. Lina Klusaitė
 3. Mindaugas Briedis
 4. Agnieška Juzefovič
 5. Mindaugas Briedis
 6. Mindaugas Briedis
 7. Arūnas Bingelis
 8. Aivaras Stepukonis
 9. Andrius Tamoševičius
 10. Andrius Tamoševičius
 11. Aivaras Stepukonis