platonas

 1. Rasius Makselis

  Straipsnis Plotinas ir Proklas apie Platono „Timajo“ demiurgą

  Santrauka. Straipsnyje analizuojami neoplatonikų Plotino ir Proklo mėginimai interpretuoti Platono dialoge Timajas pateiktą pasaulio kūrėjo (demiurgo) mitą. Plotinas įvardija pagrindinius sunkumus bei galimus įvairius interpretacijos būdus ir pateikia nuostatą, kuri akcentuoja Mąstymo hipostazės...
 2. Skirmantas Jankauskas

  Studija Platono olos dekonstrukcija

  Santrauka. Studijoje aptariamas bene dažniausiai filosofijos tradicijoje eksploatuojamas ir, ko gero, taip pat dažnai mistifikuojamas Platono filosofijos vaizdinys – olos alegorija. Iš pradžių stilizuotai pateikiamos analitinė ir poetinė šio vaizdinio interpretacijos, pagrečiui atskleidžiamas jų...
 3. Naglis Kardelis

  Straipsnis Filosofinių įžvalgų paralelės senovės graikų ir kinų mąstymo tradicijose: Herakleitas, Platonas, Yijing („Permainų knyga“), Laozi

  Santrauka. Straipsnyje lyginamos senovės graikų ir kinų mąstymo tradicijos. Analizė pradedama bendresnio pobūdžio metodologinėmis pastabomis, siekiama pagrįsti požiūrį, kad šiuolaikiniame komparatyvistinės kultūrologijos raidos etape būtina akcentuoti ne tiek civilizacijų skirtumus, kiek jų...
 4. Skirmantas Jankauskas

  Straipsnis Platonas vs Zenonas, arba Esinių ontiškumo problema „Parmenide“

  Santrauka. Straipsnyje aptariama esinių ontiškumo problema, su kuria Platonas galynėjasi viename analitiškiausių savo dialogų – Parmenide. Jis, klodamas ontologijos pamatus, išmąstė tikrai esant vienatinį esantį, o esinius visiškai nureikšmino. Platonas, viena vertus, seka Parmenidu ir persiima...
 5. Skirmantas Jankauskas

  Studija Apie (filosofijos) prigimtį

  Santrauka. Studijoje aptariama graikiškojo filosofavimo genezė, t. y. nagrinėjamos pirmojo filosofijos teiginio susiklostymo prielaidos ir tų prielaidų numanoma teiginio prasmė. Filosofijos istorijoje nusistovėjusios pirmųjų filosofų teiginių interpretacijos kilmė siejama su Aristotelio...
Grįžti