istorija

 1. Nerijus Brazauskas

  Studija Personažas ieško skaitytojo, arba Apie metaliteratūriškumą XX a. Vakarų romane

  Santrauka: Studijoje nagrinėjamas metaliteratūriškumas ir jo strategijos XX a. Vakarų romane. Tyrimo objektas – XX a. Vakaruose sukurti modernistiniai ir postmodernistiniai romanai. Tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti metaliteratūriškumo sąvokos ir su ja susijusių terminų apibrėžtis; 2) nagrinėti...
 2. Šarūnas Liekis

  Straipsnis Vokietijos kaltė ir lietuviška gėda

  Santrauka: Vakarų pasaulio socialinis ir politinis pliuralizmas, skleisdamas universalią žmogaus teisių sampratą bei teisingumą, stiprina į kaltę orientuotą kultūrinę tapatybę. Globaliame pasaulyje per kaltės emocijas ir jų institucionalizaciją bandoma taisyti karo padarytą žalą bei jo...
 3. Kęstutis Šapoka

  Straipsnis Pozityvistinės vaizduotės horizontai XIX a. antrosios pusės (para)moksluose

  Santrauka: XIX amžius buvo laikotarpis, kai tarpusavyje paradoksaliai sugyveno „šaltas eksperimentinis objektyvizmas“ ir mito-ezoteriniai turiniai. Tai buvo naujos, brutalios mechanistinės poetikos epocha, kurioje užgimė psichologija, psichiatrija, psichoanalizė, taip pat modernioji...
 4. Romualdas Juzefovičius

  Monografija Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940)

  Santrauka: Monografijoje, remiantis skelbtos, archyvinės ir rankraštinės medžiagos tyrimu, nagrinėjama mokslininkų bei mokslo mėgėjų veikla steigiant Lietuvos humanitarinio profilio visuomenines mokslo organizacijas 1918–1940 m., atskleidžiama tų organizacijų kūrimo savitumai ir reikšmingiausi...