Studija Personažas ieško skaitytojo, arba Apie metaliteratūriškumą XX a. Vakarų romane

Literatūra

 • Barth, John, “The Literature of Exhaustion” | Mark Currie (ed.), Metafiction, London and New York: Longman, 1995.
 • Barth, John, The Floating Opera and The End of the Road, New York: Random House, Inc., 1988.
 • Barthes, Roland Gérard, Teksto malonumas, sudarytoja, įvado ir paaiškinimų autorė Galina Baužytė-Čepinskienė, Vilnius: Vaga, 1991.
 • Benneth, Andrew, The Author, London and New York: Routledge 2005.
 • Brazauskas, Nerijus, „Autorius ir vardas: keli teoriniai ir interpretaciniai pastebėjimai“, Acta humanitarica universitatis Saulensis, t. 8, 2009, p. 444–454.
 • Brazauskas, Nerijus, „Tapatybės trajektorijos XX a. 6-ojo dešimtmečio lietuvių egzodo romane“, Oikos, 2011, nr. 2 (12), p. 92–103.
 • Brazauskas, Nerijus, XX a. lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės, Vilnius: LLTI, 2010.
 • Brooke-Rose, Christine, Textermination, Manchester: Carcanet, 1997.
 • Butor, Michel, Permaina, iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas, Vilnius: Vaga, 1987.
 • Calvino, Italo, Jeigu keleivis žiemos naktį, iš italų kalbos vertė Asta Žūkaitė, Vilnius: Baltų lankų leidyba, 2006.
 • Calvino, Italo, The Literature Machine: Essays, translated from the Italian by Patrick Creagh, London: Vintage Books, 1997.
 • Camus, Albert, Mare, 1947.
 • Christensen, Inger, The Meaning of Metafiction, Bergen, Oslo: Tromso, 1981.
 • Ciplijauskaitė, Birutė, „Beieškant naujų kelių romanui“ | Literatūros eskizai, Vilnius–Kaunas: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1992.
 • Cortázar, Julio, 62. Pasidaryk pats, iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas, Vilnius: Alma littera, 2008.
 • Cortázar, Julio, Žaidžiame klases, iš ispanų kalbos vertė Valdas Petrauskas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993.
 • Currie, Mark (ed.), Metafiction, London and New York: Longman, 1995.
 • Currie, Mark, “Introduction” | Mark Currie (ed.), Metafiction, London and New York: Longman, 1995.
 • Derrida, Jacques, Writing and Difference, translated, with an introduction and additional notes, by Alan Bass, London and New York: Routledge, 2001.
 • Diderot, Denis, Vienuolė; Žakas Fatalistas ir jo ponas: romanai, iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė, Vilnius: Vaga, 1982.
 • Doblin, Alfred, Berlynas. Aleksandro aikštė: Franco Biberkopfo gyvenimo istorija, iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas, Vilnius: Vaga, 2003.
 • Eco, Umberto, Confessions of a Young Novelist, Cambridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press, 2011.
 • Eco, Umberto, Six Walks in the Fictional Woods, Cambridge Massachusetts and London England: Harvard University Press, 1995.
 • El-Meligi, Eman, Nine Writers of Postmodernist Metafiction: Explaining the Literary Tricks That Undo Realistic Discourse, Edwin Mellen Pr, 2013.
 • Fielding, Henry, Joseph Andrews, edited by George Saintsbury, A Penn State Electronic Classics Series Publication, 2004.
 • Fielding, Henry, Joseph Andrews, London: Penguin Classics, 2012.
 • Fowles, John, A Maggot, London: Vintage, 1996.
 • Fowles, John, The French Lieutenant’s Woman, London: Vintage Books, 2004.
 • Frye, Northrop, “From The Secular Scripture: A Study of the Structure of Romance” | Michael McKeon (ed.), A Critical Anthology of the Novel: A Historical Approach, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2000.
 • Gass, William H., Fiction and the Figures of Life, New York: Alfred A. Knopf, 1970.
 • Genette, Gérard, Paratexts: Thresholds of Interpretation, translated by Jane E. Lewin, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 • Genette, Gérard, The Architext: An Introduction, Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1992.
 • Gide, André, Pinigų padirbinėtojai, iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas, Vilnius: Vaga, 1996.
 • Hawthorn, Jeremy, A Glossary of Contemporary Literary Theory, Fourth Edition, GB: Hodder Arnold, 2000.
 • Heilmann, Ann; Mark Llewellyn (eds.), Metafiction and Metahistory in Contemporary Women’s Writing, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007.
 • Hesse, Hermann, Stepių vilkas: romanas, iš vokiečių kalbos vertė Zita Mažeikaitė, Vilnius: Alma littera, 1999.
 • Hjemslev, Louis, Kalba: įvadas, vertė Marius Daškus, Vilnius: Baltos lankos, 1995.
 • Horkheimer, Max; Theodor W. Adorno, Apšvietos dialektika: filosofiniai fragmentai, iš vokiečių kalbos vertė Gediminas Mikelaitis, Vilnius: Margi raštai, 2006.
 • Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, New York and London: Routledge, 1988.
 • Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, Waterloo, Ontario, CA: Wilfrid Laurier University Press, 1980.
 • Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, New York and London: Routledge, 1988.
 • Huxley, Aldous, Point Counter Point: A Novel, London: Heron Books, 1968.
 • Kravar, Zoran, „Metatekstualumas“ | Dieter Borchmeyer, Viktor Žmegač (sud.), Pagrindinės moderniosios literatūros sąvokos, iš vokiečių kalbos vertė Rita Tūtlytė, Agnė Rudėnienė, Zofija Stanevičienė, Vilnius: Tyto alba, 2000.
 • Lyotard, Jean-François, Postmodernus būvis: ataskaita apie žinojimą, iš prancūzų kalbos vertė Marius Daškus, vertimą peržiūrėjo ir pataisė Nijolė Keršytė, antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Baltų lankų leidyba, 2010.
 • Lyotard, Jean-François, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi, Foreword by Fredric Jameson, Manchester: Manchester University Press, 1984.
 • Mann, Thomas, Daktaras Faustas: vokiečių kompozitoriaus Adriano Lėverkiūno gyvenimas, papasakotas jo draugo, iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius, Vilnius: Vaga, 1988.
 • Matz, Jesse, The Modern Novel: A Short Introduction, Oxford: Blackwell, 2004.
 • McKeon, Michael (ed.), A Critical Anthology of the Novel: A Historical Approach, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2000.
 • Miniotaitė, Daina, Postmodern American Literature: Theory, Fiction, Drama, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
 • Nabokov, Vladimir, Lolita, Afterword by Craig Raine, London: Penguin Books, 1995.
 • Ommundenson, Wenche, Metafictions?: Reflexivity in Contemporary Texts, Carlton, Victoria: Melbourne University Press, 1993.
 • Onega, Susana, “British Historiographic Metafiction” | Mark Currie (ed.), Metafiction, London and New York: Longman, 1995.
 • Pavić, Milorad, Chazarų žodynas: romanas-leksikonas: 100 000 žodžių: moteriškas egzempliorius, iš serbų kalbos vertė Laima Masytė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
 • Pavić, Milorad, Chazarų žodynas: romanas-leksikonas: 100 000 žodžių: vyriškas egzempliorius, iš serbų kalbos vertė Laima Masytė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
 • Proust, Marcel, Atrastas laikas, iš prancūzų kalbos vertė Galina Baužytė-Čepinskienė, Vilnius: Alma littera, 1997.
 • Robbe-Grillet, Alain, For a New Novel: Essays on Fiction, translated by Richard Boward, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1989.
 • Robbe-Grillet, Alain, Labirinte, iš prancūzų kalbos vertė Galina Čepinskienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
 • Rudaitytė, Regina, Postmodernistinis anglų romanas: personažas, autorius, tekstas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 11 d.].
 • Rusen, Jorn, Istorika: istorijos darbų rinktinė, sudarė Zenonas Norkus, vertė Arūnas Jankauskas, Vilnius: Margi raštai, 2007.
 • Sarraute, Nathalie, Aukso vaisiai: romanas, iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Navakauskienė, Vilnius: Charibdė, 2003.
 • Sartre, Jean-Paul, Šleikštulys, iš prancūzų kalbos vertė Alina Kiliesaitė, Vilnius: Vaga, 2002.
 • Servantes Saavedra, Migel de, Išmoningasis bajoras Don Kichotas Lamančietis, I tomas, Iš ispanų kalbos vertė Valdas Petrauskas, Vilnius: Vaga, 1995.
 • Servantes Saavedra, Migel de, Išmoningasis bajoras Don Kichotas Lamančietis, II tomas, Iš ispanų kalbos vertė Valdas Petrauskas, Vilnius: Vaga, 1995.
 • Sterne, Laurence, The Life and Opinions of Trtistram Shandy, Gentleman, With an Introduction by Cedric Watts, Herts, GB: Wordsworth Editions Ltd, 2001.
 • Svevo, Italo, Dzeno prisipažinimai, iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis, Vilnius: Alma littera, 2002.
 • Swift, Graham, Waterland, With a New Introduction by the Author, London: Picador, 2010.
 • Waugh, Patricia, Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London and New York: Metheun, 1984.
 • West, Paul, The Modern Novel: England and France, t. 1, London: Hutchinson University Library, 1965.
 • White, Hayden, Metaistorija: istorinė vaizduotė XIX amžiaus Europoje, 1973, iš anglų kalbos vertė Halina Beresnevičiūtė-Nosálová, Gintautė Lidžiuvienė, Vilnius: Baltos lankos, 2003.
 • White, Hayden, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1990.
 • White, Hayden, The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature and Theory 1957–2007, Edited and with an introduction by Robert Doran, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2010.
 • Wittgenstein, Ludwig, Rinktiniai raštai, iš vokiečių ir anglų kalbų vertė Rolandas Pavilionis, Vilnius: Mintis, 1995.
 • Zepetnek, Steven Tötösy de, Comparative Literature: Theory, Method, Application, Rodopi: Amsterdam–Atlanta, GA., 1998.
 • Ziolkowski, Theodore, Dimensions of the Modern Novel: German Texts and European Contexts, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1969.
 • Барт, Ролан, «Литература и метаязык» | Избранные работы: семиотика, позтика, пер. с. Фр. Москва: Прогресс, Универс, 1994.
 

A Character Searches for a Reader: Metafictionality in the 20th-Century Western Novel

 • Bibliographic Description: Nerijus Brazauskas, Personažas ieško skaitytojo, arba apie metaliteratūriškumą XX a. Vakarų romane, @eitis (lt), 2016, t. 706, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Nerijus Brazauskas, „Personažas ieško skaitytojo, arba apie metaliteratūriškumą XX a. Vakarų romane“, Darbai ir dienos, 2014, nr. 61, p. 101–140, ISSN 1392-0588.
 • Institutional Affiliation: Šiaulių universitetas.

Summary. The study deals with metafictionality and its strategies in the Western novel of the 20th century. The objects of this research are the Western modernist and postmodernist novels created in the twentieth century. The objectives of the research are: (1) to define the concept of metafictionality and other terms linked with it; 2) to analyze some particular writers’ metafictional strategies and their impact on their novels; 3) to discuss the impact of metafictionality on the reader, on his act of reading and reflection. The methodology involves Patricia Waugh’s conception of metafiction; the interdisciplinary comparative theory of Steven Totosy de Zepetnek; and Umberto Eco’s conceptions of an empirical and a model reader. The main problem of the investigation – how to explore the expressions of metafictionality in the novels and to identify the way an author intends to create metafictionality when we meet with both diachronous and synchronous phenomena – is solved uniting the above-mentioned conceptions. The working hypothesis is that metafictionality in the Western novel of the 20th century is a conscious creative and critical act which is related to the idea of the creative work, to theoretical reflection of the various discourses, and to the creation of a dialogue with the reader. A historical excursus shows that metafictionality in the novel is characteristic for novels by Cervantes, Fielding, Sterne, Diderot, and it was inspired by the way critical authors viewed the novels of their time. Five strategies of metafictionality were envisaged in the novels of the 20th century: 1) A strategy emphasizing the paratext; 2) A character writes the novel; 3) A personage comments on the novel; 4) A narrator/character communicates with the reader; 5) An author plays with the reader. All these strategies show that metafictionality is linked with making the processes of writing and reading the novel relevant. A character searches for the author in the first half of the 20th century, but in the second half of the 20th century, a character searches for the reader. A novel of the 20th century metafictionally contemplates the novel, and maybe this becomes a significant sign of its self-identification.

Keywords: novel, metafictionality, author, reader, history, fiction, metafiction, metacriticism.

 
Grįžti