S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
  • Stasys Mizaras
2
Straipsniai
26
Skaitymai
3.005
  • Gerda Žigienė
2
Straipsniai
31
Skaitymai
2.304
  • Stasys Mizaras
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.898
  • Margarita Išoraitė
2
Straipsniai
22
Skaitymai
304
2
Straipsniai
24
Skaitymai
536
  • Algirdas Degutis
2
Straipsniai
31
Skaitymai
1.950
2
Straipsniai
34
Skaitymai
409