S 004 ekonomika

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika; finansų mokslas; draudos mokslas; ciklinė ekonomika; ekonominis planavimas; komercinė ir pramoninė ekonomika; tarptautiniai ekonominiai santykiai; žemės ūkio ekonomika; plėtros ekonomika; organizavimo mokslai; apskaita; bendradarbiavimo plėtra; socialinė ekonomika
  • Stasys Mizaras
2
Straipsniai
26
Skaitymai
2.885
  • Gerda Žigienė
2
Straipsniai
31
Skaitymai
2.186
  • Stasys Mizaras
2
Straipsniai
25
Skaitymai
1.871
  • Margarita Išoraitė
2
Straipsniai
22
Skaitymai
258
2
Straipsniai
24
Skaitymai
455
  • Algirdas Degutis
2
Straipsniai
31
Skaitymai
1.930
2
Straipsniai
34
Skaitymai
294